top of page

Resources

Polymers

Sahip oldukları üstün özellikleri nedeniyle polimerik malzemelerin kullanım alanları günlük hayatta olduğu kadar özellikle medikal uygulamalar olmak üzere ileri teknolojik uygulamalarda giderek yaygınlaşmaktadır. Polimerlerin başlıca avantajları, hafif oluşları, korozyona karşı dayanıklı oluşları, fonksiyonlandırılabilmeleri, mekanik özellikleri çoğu uygulama için uygun olması, değişik amaçlarda kullanıma uygun, dekoratif, kimyasal açıdan inert ve kolay işlenebilirlikleridir.

polymerization.png

Tetrazine Click
(Inverse Electron Demand Diels Alder Reaction)

Süper hızlı kinetiğe sahip 'Click' Reaksiyonu veren tetrazine molekülü, 2012 yılından sonra canlı hücre, protein ve biyomolekül etiketleme, biyomalzeme sentezi gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

 

tetrazine_reaction.png

Protein-Polymer Conjugates

Protein-polimer konjugatları hem biyolojik hem de sentetik malzemenin özellikleri ayarlanarak istenilen etkiyi gösteren eşsiz kombinasyonlardır. Proteinlerin yapısında bulunan biyotanıma; zayıf ya da eksik proteinlerin doğal terapisinde , var olan metabolik yolakların kontrolünde ve organizmalarda kullanılmaktadır.

protein polymer conjugates.jpg

Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP)

ATRP tam olarak kontrollü bir mimari ve spesifik bölge fonksiyonlandırılmasıyla polimerlerin hazırlanmasına olanak tanıyan çok güçlü ve çok yönlü bir sentetik tekniktir.

atrp.png

Smart Polymers

Akıllı polimerler ya da uyarana karşı yanıt oluşturan polimerler küçük çevresel değişimlerde fiziksel ya da kimyasal büyük tersinir/tersinmez değişimler gösteren polimerlerdir. Bu polimerler pH, elektrik ya da manyetik alan, ışık yoğunluğu, kimyasal bir molekül, enzim, ultrasound ve fizikokimyasal şartlar gibi bir ya da birden fazla uyarana karşı yanıt oluşturabilmektedir. Genellikle reaktif fonksiyonel grupların ana zincire polimerizasyon sırasında ya da polimerizasyon sonrasında katılmasıyla elde edilen akıllı polimerler sensör, uyarıcı, yük ve enerji depolama, fonksiyonel kaplama, ilaç salımı gibi bir çok uygulamada kullanılmaktadır.

akilli.png
Resources: News & Resources
bottom of page