top of page

Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP)

ATRP tam olarak kontrollü bir mimari ve spesifik bölge fonksiyonlandırılmasıyla polimerlerin hazırlanmasına olanak tanıyan çok güçlü ve çok yönlü bir sentetik tekniktir. Hedeflenen sentezin gerçekleşebilmesi için ön koşul ATRP’nin monomer, başlatıcı, ligant, katkı maddeleri, çözücü, sıcaklık ve basınç etkilerini kapsayan yapı-reaktivite korelasyonunu detaylı bir şekilde anlamak gerekmektedir. Bu temel anlama daha etkili ve daha reaktif katalistlerin tasarımı, geçiş metal miktarını düşürerek çevreye karşı daha duyarlı sentezlerin gerçekleştirilmesi için bir rehber oluşturur. İkinci önemli nokta, ATRP kullanılarak kontrollü yapı, geniş çeşitlilik ve özellikteki polimerlerin elde edilmesidir. Bu ilişki yalnızca zincir topolojisi bileşim, fonksiyonalite değil kontrollü heterojeniteleri de içerir. Ek olarak, ATRP kullanılarak hazırlanan kopolimerler hibrit malzemeler olarak spesifik uygulamalarda kullanılabilecek malzemellrin tasarımı için yeni fırsatlar sunar. Bu hibrit malzemeler ATRP ile sentezlenmiş polimerlere polikondenizasyon, koordinasyon polimerizasyonu, anyonik polimerizasyon, katyonik polimerizasyon ya da halka açılma polimerizasyonu gibi yöntemlerle sentetik polimerlerin kovalent olarak bağlanmasına da olanak verir. Hastalıklara spesifik hedefleme yaklaşımlarıyla biyokonjugatların eldesine imkan sağlamaktadır. Kopolimerlerin kompleks yapılarda kontrollü olarak sentezleri ile hedeflenen özellikte ticari amaçla kullanılabilecek gelişmiş materyallerin sentezine olanak verir.

atrp.png
Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP): News

Kaynakça

[1] K. Matyjaszewski and J. Xia, “Atom transfer radical polymerization.,” Chem. Rev., vol. 101, no. 9, pp. 2921–2990, 2001.

[2] K. Matyjaszewski, “Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP): Current status and future perspectives,” Macromolecules, vol. 45, no. 10, pp. 4015–4039, 2012.

Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP): News
bottom of page