Çalışma Bulanıklık

Patent

 

National

Poli(akrilamit) kriyojellerin (cryogel) fotopolimerizasyon yöntemi ile sentezlenmesi, Z. Beyazkilic, M.U. Kahveci, Y. Yagci, İstanbulTeknik Üniversitesi, (Başvuru No:  2009/09109), (02/21/2011)

©2019 by Kahveci Functional Poymers and Biomaterials Research Lab. 

Turkish Web Site