top of page

Polymers

Polimerler, günümüzde hayatımızın her alanında karşımıza çıkan bir malzeme türü olup monomer adı verilen küçük reaktif türlerin bir araya gelerek genelde kovalent bağ oluşturması sonucu bir zincir şeklinde ortaya çıkan büyük moleküller (makromoleküller) olarak tanımlanırlar. Yüksek molekül ağırlıklı bileşiklerin, yani makromoleküllerin varlığı ilk olarak 20’li yıllarda Hermann Staudinger tarafından öne sürülmüş ve bu yıllardan şimdiye kadar polimerler günlük yaşamımızın hemen her safhasında kullanılır hale gelmiştir. Örneğin etilen (monomer) molekülleri birer küre olarak varsayılırsa polimerizasyon reaksiyonu sonucu oluşan zincir şeklindeki polietilen (polimer), günlük hayatta streç film, oyuncak ve plastik kap gibi sıkça karşılaşılan eşyalardaki en temel polimerik malzemedir.

polymerization.png
Polymers: News & Resources

Sahip oldukları üstün özellikleri nedeniyle polimerik malzemelerin kullanım alanları günlük hayatta olduğu kadar özellikle medikal uygulamalar olmak üzere ileri teknolojik uygulamalarda giderek yaygınlaşmaktadır. Polimerlerin başlıca avantajları, hafif oluşları, korozyona karşı dayanıklı oluşları, fonksiyonlandırılabilmeleri, mekanik özellikleri çoğu uygulama için uygun olması, değişik amaçlarda kullanıma uygun, dekoratif, kimyasal açıdan inert ve kolay işlenebilirlikleridir. Bunlarla beraber yüksek ısıl ve elektriksel özelliklere ve yeterli mekanik özelliklere sahiptirler. Bu üstün özelliklerinden dolayı, yalnız kimyacıların değil; biyoteknoloji, biyoloji, ilaç, makine, malzeme, nanoteknoloji, tekstil, ve fizik gibi alanlarda çalışanların da ilgisini çeken materyallerdir. (O. Okay, Polı̇imerik Malzemelerı̇in Bugünü ve Yarını ) 
Uygulama amacına göre polimerler çeşitli şekilde elde edilebilir ve sınıflandırılabilir.
✦ Molekül ağırlıklarına göre (oligomer, polimer) 
✦ Doğada bulunup, bulunmamasına (kaynağına) göre (doğal, sentetik)
✦ Ana zincirini oluşturan atom türüne göre (organik polimerler, anorganik polimerler) 
✦ Morfolojik özelliklere göre
✦ Zincirin fiziksel yapısına göre (düz, dallanmış, çapraz bağlı) 
✦ Zincir yapısına göre (homopolimer, kopolimer) 
✦ Sentez metodlarına göre (basamaklı polimerler, katılma polimerleri) 
✦ Isı karşısındaki davranışlarına göre (termoplastik polimerler, termoset polimerler)

Polymers: News & Resources
bottom of page