yeşil kağıtları

Theses Advised

 

MSc (Completed)

5.         Nazlı Irmak Giritlioğlu, Biyomedikal Uygulamalarda Kullanılan Fonksiyonel Polimerlerin Sitotoksisitelerinin İncelenmesı̇, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017.
4.         Gözde Deveci, Biyomedikal Uygulamalarda Kullanılabilecek Fonksiyonel Polimerik Yapıların Hazırlanması, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017.
3.         Mustafa Yasin Ateş, Amin Reaktif Poli(Etilen Glikol) Esaslı Aşırı Dallanmış Polimerlerin Sentezi ve Fonksiyonlandırılması, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017.
2.         Hazen Kasap, İlaç Salım Sistemlerinde Kullanılacak Polimerik Yapıların Kontrollü Radikal Polimerizasyonu ile Sentezi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016.
1.         Arzu Dinçer, Işıkla Parçalanabilen Polimerlerin Passerini Reaksiyonu ve Michael Katılma Reaksiyonu İle Sentezi Ve Karakterizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016.

PhD (ongoing)

3. Gülşah Erol Bakırdöğen, Doktora Tezi (Eş Danışman), Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
2. Ahmet Çetinkaya, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
1. Sinem Sipahioğlu Kara, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

©2019 by Kahveci Functional Poymers and Biomaterials Research Lab. 

Turkish Web Site